برف بهاری !

درخواست حذف این مطلب
میزان  بارش امسال در همین ماه فروردین ، برابری میکرد با بارش تمام پائیز و زمستان پارسال به حمدالله ! ...
با توجه به درگیری هایی که بر سر آب در ای مختلف در جریان است ، من به شخصه امیدوارم بارش همچنان ادامه داشته باشه ، البته بدون خسارت !
مثلا سیلی که اخیرا در بعضی از ا اومد ، یا برف امروز که احتمالا برگ ها و جوانه های بسیاری از درختان را خواهد سوزاند !
درختان شهرک چنان بی دفاع زیر بار سنگین برف خم شده اند که آدم واقعا دلش براشون می سوزه !
برف وسط بهار آخه ؟!